بیعانه رزرو 50,000 تومان

طیبه ابراهیم نیا

شینیون مو

واژه شینیون به معنی موی پشت سر است. ولی مفهوم آن در آرایش این است که موها با مدلی خاص از پشت سر یا بالا بسته شوند.

در گذشته شینیون تنها به یک مدل خاص خلاصه می شد و آنهم جمع کردن مو و بستن آن از پشت سر به شکل ساده و متداول بود. اما در حال حاضر شنیون تبدیل به یک هنر و تکنیک در آرایش شده است. به طوری که امروزه اهمیت ویژه ای برای آرایش پیدا کرده است.

امروزه نمی توان یک مدل متداول و استاندارد برای شینیون مو مشخص کرد زیرا هر روز مدل های مختلفی به آن اضافه می شود. در واقع هنر شینیون یک هنر نامحدود است و هر آرایشگری می تواند با ترکیب مدل های مختلف و آمیزش آن با خلاقیت خود، مدلهای جدیدتر و خاص تری را ارائه دهد. همچنین با ترکیب مدل با بافت مو می توان مدل های جدیدتری و خاصتری ایجاد کرد.