بیعانه رزرو 50,000 تومان

مریم عبدالملکی

ریمو خط چشم

موادي كه برای ریمو خط چشم استفاده ميشه جاذب اكسيد فلزات سنگين است ، مواد ریمو كه از فلزات سنگينی مانند سرب ، جيوه و يا اهن درشت مولكول است با رنگهاي تاتو خط چشم واكنش ميدهد و به سبب اينكه مواد درشت مولكول هستند نميتواند به راحتی از سد پوست بگذرند به همین خاطر نميتوانند جذب مولكول هاي رنگ شوند بنابراین رنگ تاتو خط چشم را از پوست پلک بيرون كشيده و جذب خود ميكنند . در این روش برای پاک كردن تاتوهاي قديمي از اسيد و ليزر استفاده نمی شود.

این روش بر ليزرکردن ارجحیت دارد زیرا ليزر موجب سوختن پيازچه های موی ابروها و مژه ها مي شود و همچنين ممکن است موجب ايجاد گودي در پوست شما شود. پاک کردن و ریمو تاتو خط چشم در ٩٠٪‏ موارد در يك جلسه انجام ميشود.