بیعانه رزرو 50,000 تومان

مریم عبدالملکی

ریمو تاتو ابرو  و بدن

کار اصلی پاک کردن تاتو قدیمی ابرو با استفاده از ریموور که پایه آن از اسید میوه است، بیرون کشیدن رنگ تاتو از زیر پوست است. در این روش تاتوهای قدیمی فرد با استفاده از یک محلول اسید میوه خارج می شوند و یا به رنگ خاکستری کم رنگ در می آیند و در صورتی که رنگ تاتو کاملا خارج شود نیازی به ملانین سازی نیست. اما اگر پس از پاک کردن تاتو ابرو رنگ دانه های تاتو قبلی به رنگ خاکستری باقی بماند در این صورت در ریمو های بعدی حتما از رنگ دانه سازی  استفاده میشود.

محلول شیمیایی که برای ریمو تاتو بدن و صورت استفاده می شوند تا حدودی متفاوت هستند. ریموور های بدن نسبت به ریموورهای صورت قوی تر و اسیدی تر هستند. در هنگام ریمو تاتو اگر پیگمنتر کار دقت و تخصص کافی نداشته باشد ممکن است باعث ایجاد زخم و گوشت اضافه شود.